spacer image

Kopieer onderstaande tekst en verzend deze per mail naar ons om een reservering te doen:

Reserveringsaanvraag  “Au bout du Morvan” te Les Foissats (minimaal 1 week) van zaterdag tot zaterdag, aankomst na 15:00 uur vertrek voor 12:00 uur.

Naam...............................................................Voorletters.................

Adres..............................................................................

Postcode......................Plaats...............................

Telefoon...............................

E-mailadres.................................................................

Wil “Au bout du Morvan” graag reserveren voor de periode van (aankomstdatum.)..............tot (vertrekdatum)........................ voor een gezelschap van ......personen (maximaal 8)

Namen reisgenoten
Naam...........................................................voornaam...................
Naam...........................................................voornaam...................
Naam...........................................................voornaam...................
Naam...........................................................voornaam...................
Naam...........................................................voornaam...................
Naam...........................................................voornaam...................
Naam...........................................................voornaam...................

Huisdieren:................................

Het is niet toegestaan met meer dan het opgegeven aantal personen in het huis te verblijven.
Wil men met meer dan het opgeven aantal in het huis verblijven dan dient men dit te melden
aan de verhuurder waarna een verhoging van het huurbedrag zal worden doorberekend.

Na bericht van acceptatie van mijn reservering maak ik een voorschot en borg over van tesamen 200 euro op girorekening 5528491 te Hazerswoude-Dorp (NL) tnv J.B.J. Schuurman.
Uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum van de huur maak ik het restant van de huursom over.

Bij annulering langer dan 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode wordt het voorschot en de borg teruggestort onder inhouding van 50 euro administratiekosten.

Bij annulering korter dan 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode is de gehele huursom verschuldigd. Indien vervangende huurders worden gevonden zal de huursom en de borg uit coulance overwegingen worden teruggestort onder inhouding van minderopbrengst i.v.m. lastminute aanbieding en 50 euro administratiekorting.

Deze aanvraag kunt U per e-mail verzenden naar auboutdumorvan@daaloebra.nl

Naast email kunt u ook contact leggen via   .

  ©2003, YvZ